Opdrachtgevers

NQA heeft meer dan honderd opdrachtgevers, in het hbo en het wo, in binnen- en buitenland, en in de bekostigde en onbekostigde sector. Voor bijna alle onderwijsinstellingen in het hbo zijn werkzaamheden verricht. NQA werkt voor zowel grote als kleine onderwijsinstellingen. Wij zien het als een mooie uitdaging altijd goed aan te sluiten bij de cultuur en werkwijze van de afzonderlijke organisaties. Groot, klein, hbo, wo, bekostigd, niet bekostigd, of over de landsgrenzen heen, ze hebben allemaal een eigen typerende cultuur en werkwijze waar NQA altijd rekening mee houdt.