Vlaanderen

NQA adviseerde een aantal Vlaamse opleidingen en gaf een second opinion over de vraag of de inhoudelijke argumenten van Vlaamse visitatiepanels voldoende aansluiten bij de Nederlandse jurisprudentie op dit vlak. 
NQA ondersteunt Vlaamse onderwijsinstellingen bij het schrijven van zelfevaluatierapporten en traint opleidingsmanagement, docenten en anderen over het accreditatiestelsel, de beoordelingskaders en de zogenoemde NVAO jurisprudentie. 
De externe beoordelingen van ambtshalve geregistreerde Vlaamse instellingen mogen alleen door de Vlaamse Interuniversitaire Raad of de Vlaamse Hogescholenraad worden uitgevoerd. Nederlandse VBI’s zijn door een structuurdecreet van deze beoordelingen uitgesloten.