Sint-Maarten

NQA begeleidde in 2011 de University of St. Maarten bij het zichtbaar maken van de waarde van het diploma voor afgestudeerden van het Teacher Education Program (TEP). Het traject volgde op een evaluatie in 2009 door de Netherlands Antilles Center for School Improvement (NA-CSI) waarin geconstateerd werd dat deze waarde niet duidelijk was.

De begeleiding van NQA richtte zich eerst op het inventariseren van het beleid van het Teacher Education Program in relatie tot de eisen vanuit het NVAO beoordelingskader. Via deskresearch en interviews op locatie zijn de doelstellingen, het programma, het personeelsbeleid, de voorzieningen, het systeem voor kwaliteitszorg en het gerealiseerde niveau verder in kaart gebracht en beschreven in de vorm van een evaluatierapport. De opleiding is door de begeleiding in staat geweest een dossier aan een commissie van deskundigen voor te leggen. Deze commissie heeft een positief oordeel uitgesproken over de waarde van het diploma. De University van St. Maarten heeft aangegeven dat zij, gelet op de complexiteit, waardering heeft de geduldige, invoelende en positieve benadering in de begeleiding van NQA.