Training auditoren onderwijsinstellingen

Veel onderwijsinstellingen werken met interne audits om te beoordelen of doelstellingen worden behaald. Ook kunnen audits een instelling voorbereiden op externe toetsing. Interne audits geven sturing aan het kwaliteitszorgsysteem en de borging daarvan. NQA traint interne auditoren van onderwijsinstellingen. De kwaliteit van auditoren is allesbepalend voor de kwaliteit van de audit en dus van het oordeel.

Wat levert een training auditoren onderwijsinstellingen op?

  • Auditoren beschikken over de juiste gespreksvaardigheden.
  • Auditoren kennen het accreditatiestelsel/beoordelingskader en weten hoe ze dit moeten interpreteren.
  • Auditoren zijn op de hoogte van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen bij de NVAO en de Inspectie.
  • Auditoren kunnen prioriteren en inzoomen op bepaalde onderdelen van het interne kwaliteitszorgsysteem en het externe beoordelingskader.
  • Auditoren kunnen interne kwaliteitszorgdoelstellingen hanteren binnen de audits.
  • Auditoren kunnen adequaat verbeterpunten aandragen.

Incompanytraining
NQA verzorgt de training auditoren onderwijsinstellingen uitsluitend incompany. Zo sluit de training goed aan op de specifieke leerbehoeften van de deelnemers en op de inrichting van uw interne auditproces. De training bestaat uit een tweedaagse bijeenkomst en een terugkomdag.

Wilt u meer weten over de training auditoren onderwijsinstellingen? Neem contact op met Paul Thijssen.