Evaluatie praktijkgericht onderzoek

Met ingang van 1 januari 2016 is het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 (BKO) in werking getreden. In dit protocol staat de kwaliteit van het onderzoek meer centraal dan voorheen. Daarnaast is voorzien van beoordelingsschalen voor de vijf verplichte standaarden.

Waarom de uitvoering beleggen bij NQA?

U bent verzekerd van een kwalitatief goede uitwerking van de vijf verplichte standaarden uit het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022. NQA kent de vraagstukken waarmee onderzoekseenheden worstelen. Zij weet een evaluatie onafhankelijk, inhoudelijk en procesmatig efficiënt in te richten. NQA geeft in haar werkwijze bovendien ruim baan aan de ontwikkel- en verbeterfunctie.

Hoe ziet een door NQA uitgevoerde evaluatie eruit?

  • Uw eigen kwaliteitszorgsysteem en (eventueel) protocol voor de uitvoering van de evaluaties neemt NQA als uitgangspunt. De evaluaties binnen uw instelling zijn daarmee altijd maatwerk.
  • Elke evaluatie wordt in een intake naar uw wens ingericht (zie ook: extra opties).
  • De vijf verplichte standaarden uit het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek zijn en blijven altijd leidend voor de evaluatie.
  • Kenmerkend voor onze evaluaties is het adagium: ruim baan voor de peer-to-peer dialoog. Dit komt tot uitdrukking in de samenstelling van de commissie, het bezoekprogramma, de gespreksvoering en de rapportage.
  • Een passende, ervaren visitatiecommissie voert de evaluatie in één dag uit. De commissie wordt bijgestaan door de vaste secretaris onderzoek van NQA. Dit biedt u de garantie voor een goede begeleiding van de visitatiecommissie en een fair/betrouwbaar oordeel.
  • Na het bezoek stelt de commissie een rapportage op. De doorlooptijd is snel: u ontvangt de rapportage binnen vier weken na het bezoek.
  • De rapportage bevat expliciete aanbevelingen voor verbetering (zie ook: extra opties).
  • U houdt continu inzicht in de voortgang van het traject via de NQA-portal.

Uit ervaring weet NQA dat er grote behoefte is aan input voor verdere ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek. Daarom biedt NQA mogelijkheden voor aanvullend advies via extra opties.

NQA benadert de inrichting van de visitatie van een onderzoekseenheid als maatwerk. Naast de extra opties is er daarom ook ruimte voor nog andere mogelijkheden. Tijdens de bespreking van de opzet van de evaluatie bespreken we welk scenario het beste aan uw specifieke situatie en wensen tegemoet komt. Uiteraard wordt hierbij altijd in de gaten gehouden dat voldaan wordt aan de eisen van het BKO-protocol en het eigen kwaliteitszorgsysteem en aan de standaarden die NQA hanteert voor het uitvoeren van een kwalitatief goede audit

Wilt u meer weten over de Evaluatie praktijkgericht onderzoek van NQA? Neemt u dan contact op met Paul Thijssen.