Opleidingsvisitatie

NQA beoordeelt clustergewijs opleidingen op basis van het beoordelingskader accreditatiestelsel 2018. Dit kader gaat uit van vertrouwen en legt meer eigen regie, maar ook verantwoordelijkheid bij de opleiding. In de werkwijze van NQA zijn deze uitgangspunten gemeengoed. Intensief samenwerken met de opleiding, waarbij de opleiding haar profiel en kwaliteiten optimaal kan laten zien en het panel een goede beoordeling kan uitvoeren is een voorwaarde voor de kwaliteit van beoordelen waar NQA voor staat. Onderwijsinhoud en ontwikkeling blijven altijd centraal in een beoordeling van NQA. Er zijn twee visitatievormen: de beperkte opleidingsbeoordeling en de uitgebreide opleidingsbeoordeling. Hier vindt u een overzicht van de beoordelingskaders van de NVAO (inclusief beoordelingsschalen en beslisregels). Het inhoudelijke deel van beide visitaties is gelijk.

Waarom een opleidingsvisitatie van NQA?

  • NQA werkt intensief samen met de opleiding om profiel en kwaliteit van de opleiding optimaal te laten zien en tegelijkertijd het panel de gelegenheid te geven een kwalitatief degelijke en goede beoordeling uit te kunnen voeren.
  • NQA beantwoordt al uw vragen en voert overleg ter voorbereiding op de beoordeling vanaf het moment dat het visitatie- en beoordelingstraject aan NQA is gegund.
  • NQA biedt - binnen het beoordelingskader en het kunnen uitvoeren van een goede beoordeling – alle mogelijk ruimte voor specifieke wensen van de instelling.
  • NQA richt zich nadrukkelijk op onderwijsinhoud. De werkwijze van NQA heeft volgens haar klanten inderdaad bereikt dat de onderwijskwaliteit centraal staat. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor dialoog ontstaan. Een dialoog die ondersteund wordt door de vele mogelijkheden om het bezoekprogramma naar de individuele wens in te richten en gespreksgroepen zowel afzonderlijk als gezamenlijk in verschillende settings te spreken.
  • NQA werkt duurzaam en beperkt papierwerk. Documenten levert u eenvoudig digitaal aan.
  • Communicatie verloopt eenvoudig via de portal. Zo volgt u de voortgang van uw visitatie permanent.
  • NQA biedt u een praktische handleiding opleidingsvisitatie NQA. Hierdoor weet u waar u gedurende het hele proces aan toe bent en kunt u de suggesties voor ze zelfevaluatie die in de handleiding zijn opgenomen gebruiken om meer dan voorheen uw profiel en kwaliteiten duidelijk naar voren te laten komen.

Wilt u meer weten over een opleidingsvisitatie van NQA? Mail dan met Paul Thijssen.
Zoekt u het visitatierapport van een opleiding? Check dan de NVAO database.