Zwitserland

NQA (Netherlands Quality Agency) visiteert ook in Zwitserland. Het gaat om drie niet bekostigde masteropleidingen, die het “Zentrum für Agogik”, ZAK GmbH, in Basel ontwikkeld heeft. Het ZAK heeft al gedurende langere tijd contact met hogescholen in Nederland en heeft voor zijn masteropleidingen een Nederlands certificaat ontvangen. Overeenkomstig de in Nederland geldende en door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) toegepaste kwaliteitscriteria voor de erkenning van wetenschappelijke masteropleidingen aan hogescholen heeft NQA de opleidingen van het ZAK aan een kwaliteitsonderzoek onderworpen. De daarbij behorende visitaties werden door internationaal samengestelde panels op grond van de in Nederland door de NVAO toegepaste procedures en criteria voor visitaties van masteropleidingen aan hogescholen uitgevoerd. De visitaties gaven een positief oordeel over de kwaliteit van de onderzochte opleidingen. Daarmee voldoen deze aan de in Nederland toegepaste kwaliteitsnorm van het certificaat voor wetenschappelijke masteropleidingen. Deze kwaliteitsnorm (onder andere de zogenoemde Dublin Descriptoren) wordt ook in de landen van de Europese Unie toegepast. Op grond van het hierboven genoemde positieve resultaat zijn de wetenschappelijke masteropleidingen van het ZAK door NQA gecertificeerd.