Quickscan onderzoekend vermogen in het HBO-onderwijs

Voor opleidingen is de vraag hoe onderzoekend vermogen het beste in het curriculum kan worden verwerkt een permanente uitdaging. Verschillende vragen dienen zich daarbij aan. Wat wordt eigenlijk met onderzoekend vermogen in het hbo bedoeld?
Wat moeten studenten nu eigenlijk kunnen? Hoe kom je erachter hoeveel onderzoekend vermogen nodig is? Welke onderzoeksmethoden moeten we onze studenten aanleren? Pakken we het nu op een goede manier aan? Besteedt ons curriculum nu voldoende aandacht aan het ontwikkelen van onderzoekend vermogen? Wat is de rol van het lectoraat hierbij? Doorstaan onze afstudeerproducten de
accreditatie?

NQA onderschrijft dat onderzoekend vermogen in dienst moet staan van het ontwikkelen van goede beroepsproducten. Via een quickscan licht NQA het aanleren van onderzoekend vermogen in uw opleiding door. U krijgt hiermee in heel korte tijd duidelijk zicht op waar uw opleiding staat.

Wat komt aan de orde bij de quickscan?

  • Wat is de visie van de opleiding op onderzoekend vermogen?
  • Wat is het belang van onderzoekend vermogen voor het beroep waarvoor wordt opgeleid?
  • Hoe is dit geïmplementeerd binnen de opleiding?
    • Leert de student op een stelselmatige wijze de onderzoekscyclus te doorlopen?
    • Welke didactische aanpak kiest de opleiding? Is er een losse onderzoeksleerlijn, of is het aanleren van onderzoekend vermogen gekoppeld aan het maken van beroepsproduct?
    • Hoe ondersteunen docenten, en eventuele kenniskringen en lectoraten, het beoogde onderzoekend vermogen en wat is de kwaliteit daarvan?
  • Hoe wordt onderzoekend vermogen getoetst?

Één of twee ervaren NQA-auditor(en) start(en) met het bestuderen van de relevante sleuteldocumenten over uw opleiding. De auditor voert vervolgens enkele gesprekken op locatie met de belangrijkste actoren om van gedachten te wisselen over de bevindingen, mogelijke aandachtspunten en alternatieven. U ontvangt ten slotte een korte notitie met de belangrijkste bevindingen en adviezen. Uiteraard kan de quickscan geheel aan uw specifieke situatie en wensen worden aangepast.

NQA gebruikt bij de quickscan haar brede ervaring bij accreditaties. Daarnaast gaat NQA uit van de visie dat bij het onderwijs in onderzoekend vermogen het maken van beroepsproducten volgens de relevante beroepsmethoden centraal moet staan (conform de visie en uitgangspunten uit het rapport ‘Beoordelen is mensenwerk, januari 2014’ van de expertgroep Protocol van de Vereniging Hogescholen).

Wilt u meer weten over de quickscan van NQA naar het onderzoekend vermogen in uw hbo-opleiding? Neemt u dan contact op met Paul Thijssen.