Onderzoekevaluatie rapporten NQA scoren zeer goed volgens het CEKO

14-06-2022

Kwaliteit Onderzoekevaluaties NQA bovengemiddeld goed

De Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek beoordeelt jaarlijks alle rapportages van onderzoeksevaluaties. In het meest recente  Brancherapport praktijkgericht onderzoek noemt het CEKO drie rapporten die van bovengemiddeld goede kwaliteit zijn. Alle drie rapporten zijn afkomstig van NQA:

• Hogeschool Rotterdam – Kenniscentrum Creating 010;

• Hogeschool Van Hall Larenstein – onderzoeksgroep Food & Dairy;

• NHL Stenden Hogeschool – Onderzoeksgroep Maritiem.

Ook meldt het CEKO: ‘De helft van de 30 aan de CEKO voorgelegde rapporten kreeg als eindoordeel goed. Daarbij viel het de CEKO op dat alle rapporten die zij bovengemiddeld goed vond, zijn opgesteld met ondersteuning van één en dezelfde externe partij.

Een mooie bevestiging van de expertise van NQA en de goede ondersteuning die NQA biedt bij onderzoekevaluaties. NQA staat daarbij voor maatwerk waarbij ‘goede ondersteuning gedurende het traject van de onderzoekseenheid’, ‘een op inhoud- en ontwikkeling gerichte dialoog tussen peers’ en 'inhoudsrijke rapportage’ kernwaarden zijn . We zijn er ook trots op dat onze klanten de ondersteuning en geleverde kwaliteit herkennen en gemiddeld met een 8,5 waarderen over 2021.

Nieuwsgiering? Neem contact op met Paul Thijssen, directeur NQA: thijssen@nqa.nl of 030-2303130.