mr. drs. M. (Marleen) van der Weij

Telefoonnummer: 
06 3010 4249

Marleen van der Weij studeerde Nederlands aan de Universiteit Leiden en Rechten aan de Radboud Universiteit in  Nijmegen. Zij werkte bij verschillende instellingen in het hoger onderwijs, in verschillende rollen: als onderzoeker, docent, jurist en secretaris van examencommissies. Recent werkte ze ook als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Marleen werkt vanaf april 2024 bij NQA en participeert als secretaris in visitatiepanels.