ir. M. (Marga) Dekker-Joziasse

Telefoonnummer: 
06 3010 4174
E-mail: 
dekker@nqa.nl

Marga Dekker-Joziasse heeft na haar studie Tuinbouwplantenteelt aan de Wageningen Agrarische Universiteit (WAU) een aantal jaar gewerkt als toegevoegd docent bij de WAU. In die functie heeft zij het tuinbouw-docententeam ondersteund bij vernieuwing en actualisering van de onderwijsuitvoering en de vormgeving van het onderwijsmateriaal.

Vanaf 1996 heeft zij gewerkt bij de afdeling kwaliteitszorg van de HBO-raad in de functie van secretaris van diverse visitatietrajecten. Vanaf 2004 is zij als senior auditor werkzaam bij NQA en is zij tevens accountmanager van verschillende instellingen voor hoger onderwijs. Zij heeft ervaring in alle domeinen van het hbo-onderwijs en een aantal in het wo, bekostigd en niet bekostigd, nieuwe en bestaande opleidingen, Engels en Nederlandstalig.
 
Verder houdt zij zich bezig met advieswerkzaamheden en geeft zij trainingen aan panelleden van NQA en aan belangstellenden van hogescholen.