ir. A. (Alma) Mulder

Telefoonnummer: 
030 230 3130
E-mail: 
mulder@nqa.nl

Alma Mulder heeft Rurale Ontwikkelingsstudies aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen gestudeerd, waarna zij is vertrokken naar Mexico om een tweejarige opleiding in Sociale Antropologie (maestría) te volgen. Na afronding daarvan heeft zij een aantal jaren als beleidsmedewerker gewerkt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onder andere op het terrein van het groene onderwijs. Vanuit de wens dichter op het onderwijs betrokken te zijn, is Alma terecht gekomen in de functie van beleidsmedewerker bij NHL Hogeschool. Daar heeft zij ervaring opgedaan met kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Op dit moment is zij werkzaam als strategisch adviseur onderwijs & kwaliteit in het MBO. In combinatie met haar werkzaamheden voor NQA, heeft zij brede kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitszorg in het onderwijs.