drs P.N. (Paul) Ganzeboom

Paul Ganzeboom
Telefoonnummer: 
06 8365 3910

Paul Ganzeboom heeft het grootste deel van zijn loopbaan in het HBO gewerkt. Hij heeft Engelse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen.

Paul is docent en International Relations Manager geweest bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, maar hij heeft ook in het bedrijfsleven gewerkt (Wolters-Noordhoff en KPN). Bij de Hanzehogeschool was hij instituutsdirecteur bij de International Business School en bij het Instituut voor Marketing Management. In die hoedanigheid was hij ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingen, zoals de Engelstalige CE-opleiding, een AD-opleiding en een Ā interdisciplinaire master. Daarnaast is Paul vaak ingeschakeld voor accreditaties bij andere hogescholen in de sector Economie van het HBO.