drs. M. (Marieke) Schoots

Telefoonnummer: 
030 230 3130

In 2001 studeerde ik af in de Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Direct daarna rolde ik het hoger onderwijs in bij Hogeschool Utrecht. Ik leerde het onderwijskundige vak kennen door daar in een klein team mee te werken aan de ontwikkeling van vier economische deeltijdopleidingen. De resultaten die de studenten met deze opleidingen in hun werk behaalden, verbonden mij vanaf dat moment aan het vak van onderwijsontwikkeling. Met een warm hart voor de ‘werkende lerende’ was het een logische stap om te gaan werken als programmamanager voor het trainingsbureau ISBW (Schouten & Nelissen) en later bij ICM.

De behoefte aan een breed werkterrein zorgde ervoor dat ik in 2011 bewust koos voor een rol als zelfstandig adviseur. Sindsdien ontwikkel ik opleidingen, geef ik onderwijskundig advies en werk ik als externe auditor voor NQA. Deze drie rollen vullen elkaar goed aan en ik hoop op die manier breed bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. Die kwaliteit zit hem voor mij in de mensen. De passie van een docententeam voor het vak en voor de studenten maakt vaak dat een opleiding als geheel gewoon klopt. NQA ervaar ik als een hele prettige organisatie die gericht is op inhoudelijke kwaliteit en samenwerking. Dat maakt het mogelijk om regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over nieuwe ontwikkelingen en ook elkaars klanten te ondersteunen bij onderwijsontwikkeling.