drs. I.M. (Ilse) Teerling LLB

Telefoonnummer: 
06 3010 4205

Ilse Teerling heeft ervaring in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs als docent, studieloopbaanbegeleider en stagebegeleider.
Ook heeft zij diverse taken vervuld rondom onderwijsontwikkeling, toetsing en examinering, zowel binnen onderwijsinstellingen als daarbuiten.