drs. B.J. (Berendineke) Steenbergen MBA

Telefoonnummer: 
030 230 3130
E-mail: 
info@nqa.nl

In 1994 studeerde ik af in de Algemene Sociale Wetenschappen aan Universiteit Utrecht. Tot mijn plezier kon ik aan Universiteit Utrecht blijven werken als zakelijk directeur Sociologie. Ik leerde daar vooral de randvoorwaardelijke aspecten van onderwijs kennen. Ik stapte over naar het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (het huidige Kenniscentrum Sport) en werd daar samen met een aantal collega’s verantwoordelijk voor opleidingen tot weerbaarheidstrainer. Ook in mijn latere baan als manager van het Nederlands JeugdInstituut bleef ik verantwoordelijk voor scholingen en trainingen. In mijn baan als opleidingsmanager bij Hogeschool Utrecht werd ik verantwoordelijk voor het post-hbo aanbod van de Faculteit Maatschappij en Recht en kwam mijn liefde voor het hoger onderwijs tot bloei.

Tegenwoordig ben ik partner van Pons Academie, een opleidingsinstituut voor het sociale werkveld en als zelfstandig adviseur betrokken bij veel scholingen en opleidingen, onder meer bij Hogeschool NTI als lid van de cirriculumcommissie Social Work, de hogeschoolbrede examencommissie en als ontwikkelaar. Leidend in mijn werk is de wens de kwaliteit van onderwijs te verhogen waardoor er nog betere professionals worden opgeleid die goed voorbereid zijn op de veranderende samenleving.

In mijn werk als externe auditor bij NQA geeft me de mogelijkheid om vanaf een andere kant naar kwaliteit van onderwijs te kijken. Ik vind het een voorrecht om als externe bij zoveel inspirerende opleidingen te mogen kijken.NQA ervaar ik als een heel prettige organisatie waarin we allemaal deel uitmaken van een team met als doel het onderwijs beter te maken.