dr. M. (Meg) van Bogaert

Telefoonnummer: 
030 230 3130
E-mail: 
info@nqa.nl

Na mijn studie Farmacie heb ik de opleiding tot apotheker gevolgd en ben in 2006 gepromoveerd in de psychofarmacologie. In mijn daaropvolgende functies verschoof mijn aandachtsgebied langzaam maar zeker van de farmacie naar de kwaliteitszorg van onderwijs en onderzoek. In 2008 ben ik overgestapt naar de externe kwaliteitszorg van het hoger onderwijs en onderzoek toen ik als projectleider, coƶrdinator onderzoek en later ook adjunct directeur bij QANU heb gewerkt. Naast veel visitaties van universitair onderzoek en onderwijs heb ik ook visitatietrajecten voor andere instanties, zoals de PO-raad, de KNAW, het Rathenau Instituut en het RIVM georganiseerd en begeleid. Ook ondersteun ik opleidingen en onderzoeksinstituten bij de voorbereidingen op komende visitaties. Sinds 2018 ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur, projectleider en secretaris in de kwaliteitszorg van het (hoger) onderwijs en onderzoek en werk ik ook voor NQA als externe auditor.

De mogelijkheid om mijn werkveld te verbreden met visitaties aan hogescholen is me goed bevallen. Voor mijn werk en persoonlijke ontwikkeling is het een grote meerwaarde dat ik zowel bij universiteiten als bij hogescholen een kijkje in de keuken mag nemen. Steeds vaker kom ik bij opleidingen die de visitatie en accreditatie echt beschouwen als een mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen, te verbeteren en zichzelf goed te presenteren. Ze zijn trots op wat ze doen en op de studenten die ze opleiden. De insteek van NQA past hier goed bij: met een positieve blik een visitatietraject ingaan en het stelsel benutten om verbeteringen in het onderwijs te stimuleren.