C.M.F. (Carry) Bomhof MOC

Telefoonnummer: 
030 -2303 130
E-mail: 
bomhof@nqa.nl

Carry Bomhof heeft Franse Taal- en Letterkunde en Algemene Taalwetenschap gestudeerd aan respectievelijk de VU en de UvA. Naderhand heeft zij een post-hbo opleiding management en coaching gevolgd en is zij afgestudeerd als Master Organisatie Coaching aan de Haagsche Hogeschool. In haar werkzame leven heeft Carry diverse advies- en coachingstrajecten gericht op kwaliteitsverbetering uitgevoerd bij woningcorporaties en andere maatschappelijke instellingen.

Carry heeft een uitgebreide auditervaring. Vanaf 2003 houdt zij zich bij Raeflex bezig met visitaties in de woningbouwsector (www.raeflex.nl). Vanaf 2013 heeft zij in opdracht van NQA als extern auditor diverse hbo-bacheloropleidingen gevisiteerd. Carry is vanaf maart 2016 in dienst bij NQA als senior auditor/adviseur.