Samenwerking

Naast de samenwerking met Raeflex B.V. en Carèntas B.V. werkt NQA ook met andere partijen samen.

Met Hobéon heeft NQA de criteria voor de opleidingsbeoordeling afgestemd om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende evaluatiebureaus te vergroten (zie ons nieuwsbericht: NQA en Hobeon stemmen criteria voor de beoordeling met elkaar af). Daarnaast werkt NQA, vooruitlopend op de invoering van de verplichte clusterbeoordeling in 2015, samen met Hobéon bij de beoordeling van het opleidingscluster ‘Master Advanced Nursing Practice’. Met QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) werkt NQA samen op het terrein van het verbeteren van de oordeelsvorming en vindt er personele uitwisseling plaats.

NQA is lid van European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en van het wereldwijd opererende International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). NQA participeert ook in het Joint Quality Initiative, een informeel netwerk voor kwaliteitszorg en accreditatie voor bachelor- en masteropleidingen in Europa.