Focus op kwaliteitsbeleid

Goed kwaliteitsbeleid is onmisbaar om ambities te bepalen en te behalen. Alleen met een geolied kwaliteitszorgsysteem brengt een instelling focus aan in kwaliteitsbeleid en kan die zich extern verantwoorden. NQA helpt onderwijsinstellingen om dit systeem op te zetten of te verbeteren. Uitgangspunt is praktische toepasbaarheid. NQA gaat uit van uw huidige werkwijze en organisatiecultuur.

Hoe ziet een adviestraject van NQA eruit?

  • NQA analyseert uw bestaande kwaliteitsbeleid en stelt dit beleid centraal in het verdere traject.
  • NQA gaat in haar verbetervoorstel uit van de PDCA-cyclus. Zo sluit de beleidscyclus (van doelen naar resultaten) voortdurend aan op de kwaliteitszorgcyclus (van resultaten naar doelen). Doelstellingen op alle organisatieniveaus blijven beheersbaar.
  • Een kwaliteitszorgsysteem moet hanteerbaar zijn. Daarom helpt NQA u focus aan te brengen en keuzes te maken op basis van uw prioriteiten en de brede ervaring die NQA heeft met wat werkt en wat niet werkt in het hoger onderwijs.
  • Resultaat is een ‘lean and mean’ systeem waarbij u afstemming bereikt tussen interne kwaliteitsambities en externe verantwoording.

Wilt u meer weten over kwaliteitsbeleid? Neem contact op met Paul Thijssen.