Panelsamenstelling

De panelsamenstelling is een essentieel onderdeel binnen het visitatieproces. Een zorgvuldige panelsamenstelling leidt tot effectieve visitaties van hoge kwaliteit. NQA schenkt veel aandacht aan het beheer van haar panelbestand en is bewezen snel en efficiënt in de panelsamenstelling. In 2013 stelde NQA 126 panels samen van in totaal 488 panelleden.

Beheer panelbestand
NQA heeft een netwerk van circa 1.000 gezaghebbende panelleden. Deze panelleden staan zeer gedetailleerd geregistreerd in ons panelbestand. Zo kunnen wij voor iedere opleidingsvisitatie specifiek selecteren op achtergrond en deskundigheden. Ook voor visitaties bij kleine, specialistische opleidingen beschikken wij altijd over geschikte panelleden.

Per visitatie evalueert NQA het functioneren van de panelleden. Deze evaluaties verwerken wij in de database, zodat we op elk moment inzicht hebben in de kwaliteit van onze panelleden. Alleen panelleden met een goede beoordeling komen in aanmerking voor deelname aan een toekomstig panel.

Vakdeskundigheid  en onafhankelijkheid
De inhoud van de opleiding staat bij NQA centraal. Daarom kiest NQA bij de panelsamenstelling doorgaans voor drie inhoudsdeskundigen. Ook kan de opleiding kiezen voor een voorzitter van NQA. Panelleden brengen de juiste vakkundigheid mee en zijn strikt onafhankelijk. Daarom ondertekenen zij voorafgaand aan het traject een onafhankelijkheidsverklaring. NQA werkt zoveel mogelijk met ervaren panelleden, die hun positief kritische vermogen hebben bewezen tijdens eerdere visitaties.

Bewezen kwaliteit
De panelsamenstelling vindt bij NQA snel en effectief plaats. Zelfs bij een krappe planning is NQA in staat om binnen een aantal weken een passend panel te formeren en hiervoor goedkeuring van de NVAO te verkrijgen. In 2013 kreeg NQA in 90 procent van de gevallen directe goedkeuring van de NVAO. Daarmee heeft NQA het hoogste percentage directe goedkeuringen van alle evalatiebureaus.

Gestroomlijnd proces: startgesprek, werving, vaststelling
NQA staat garant voor een gestroomlijnd proces. Tijdens een startgesprek krijgt de opleiding alle ruimte om panelleden aan te dragen. Ook NQA doet tijdens dit gesprek voorstellen voor mogelijke kandidaten. NQA adviseert de opleiding over selectiecriteria en informeert over eisen die de NVAO aan panels stelt.

Aan de hand van dit startgesprek stelt de opleiding een top 3 van kandidaten vast. Ook worden reservekandidaten geselecteerd. De opleiding kan een voorkeur uitspreken voor het student-panellid.

NQA benadert vervolgens de geselecteerde panelleden. Zodra het panel compleet is, ontvangt de opleiding een dossier met alle gegevens. Het panel wordt vastgesteld na goedkeuring van de opleiding en de NVAO.

Contact
Ineke Griffioen (griffioen@nqa.nl) van NQA onderhoudt tijdens het proces contact met de opleidingen, de panelleden en de NVAO. Zij is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de panelsamenstelling. Voor uw vragen over de panelsamenstelling kunt u bij haar terecht.