P. (Peter) van Achteren LLB

Telefoonnummer: 
06 4842 7054

Peter van Achteren werkt sinds begin 2008 bij NQA. Na verscheidene visitaties van opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en Personeel en Arbeid, waarin hij als studentlid functioneerde, is hij bij NQA in dienst getreden. Daarvoor behaalde hij aan Hogeschool Utrecht zijn Bachelor of Laws. Er volgde een academische oriëntatie van twee jaar op onderwijskundig en politicologisch vlak, gecombineerd met een functie als docentauditor. In de periode 2012-2013 heeft Peter een verkorte opleiding Bedrijfskunde afgerond.

Peter heeft ervaring in verschillende domeinen van het hbo-onderwijs, bekostigd en niet-bekostigd, nieuwe en bestaande bachelor- en masteropleidingen. Naast visitaties houdt Peter zich bezig met het samenstellen van auditteams, is hij betrokken bij diverse adviestrajecten, onder meer op het gebied van kwaliteitszorg binnen het voortgezet onderwijs, en is hij verantwoordelijk voor de ISO-certificering.

Vanaf januari 2010 behoort accountmanagement ook tot zijn takenpakket. Naast visitaties binnen de onderwijssector is Peter betrokken bij visitaties in de woningbouwsector (www.raeflex.nl).