dr. M.J.H. (Marianne) van der Weiden

Telefoonnummer: 
030 230 3130
E-mail: 
info@nqa.nl

Als ik een rode draad probeer te zien in mijn werk dan is dat de kwaliteit van onderwijs. Ik werkte bij de VSNU toen het visitatiestelsel ontstond en heb daar vanaf 1991 als coördinator van de onderwijsvisitaties aan meegewerkt. Ik was zelf ook secretaris van heel verschillende commissies en wat me in dat werk vooral aansprak  was de combinatie van het werken met de deskundige en enthousiaste 'peers' uit het veld en de kans om opleidingen van heel dichtbij te kunnen zien. Ook het schrijven van de rapporten deed ik graag. In 1998 verhuisde ik naar de 'andere kant van de tafel' en ging ik werken bij het Institute of Social Studies in Den Haag. Daar was ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de studentenzaken en bereidde ik dus ook de visitatie voor.

Een visitatie  is veel werk, maar het helpt wel om iedereen even uit de vaste routines te halen, opnieuw goed te laten nadenken over wat goed onderwijs is en de puntjes op de i te zetten. Daarna ging ik als manager Strategie en onderwijs voor de MBO Raad werken en zag ik weer een andere sector in het onderwijs: het middelbaar beroepsonderwijs, waar de kwaliteit niet door 'peers' maar door inspecteurs wordt bewaakt. Geen goede zaak, wat mij betreft, maar niet eenvoudig om daar verandering in te brengen. In 2012 besloot ik als freelancer te gaan werken en mijn ervaring met kwaliteitszorg en schrijven en mijn netwerk in de verschillende  onderwijssectoren te benutten.

Sinds 2013 werk ik daarbij ook als externe auditor voor NQA en heb ik intensiever kennis gemaakt met hogescholen. Wat me vooral aanspreekt in de werkwijze van NQA is dat ze opleidingen uitnodigt en uitdaagt om zoveel mogelijk hun eigenheid te laten zien. Het accreditatiestelsel draagt als risico in zich dat het een bureaucratische exercitie wordt, een hoepel om eenmaal in de zes jaar doorheen te springen, en het is de kunst het stelsel te benutten om verbeteringen en ontwikkelingen te stimuleren. Die positieve insteek, gekoppeld aan een bedrijfsmatige en efficiënte aanpak, is wat me aanspreekt in NQA en waarom ik er graag voor werk.