drs. P. (Nel) Göbel

Telefoonnummer: 
030 230 3130
E-mail: 
info@nqa.nl

Onderwijs en onderwijskwaliteit heeft altijd centraal gestaan in mijn leven. Ik ben mijn carrière begonnen als docent taalbeheersing bij diverse economische opleidingen.  Ik was destijds sterk geïnteresseerd in het leerproces van studenten en de belemmeringen die zij tijdens de studie ondervinden. Als studentendecaan heb ik studenten van verschillende opleidingen bijgestaan in het overwinnen van die belemmeringen en in het vinden van hun weg in het hoger onderwijs. Na een kort uitstapje naar een managementfunctie heb ik me als projectleider ingezet voor projecten om de studeerbaarheid van het hoger onderwijs te vergroten. Hiermee is mijn belangstelling voor de kwaliteitszorg ontstaan. Vervolgens heb ik vanaf 2000 bij de toenmalige HBO-raad (nu: Vereniging van Hogescholen) diverse visitatietrajecten begeleid. Dat waren visitatietrajecten waarbij alle opleidingen door eenzelfde panel werden bezocht. De huidige clustervisitaties grijpen daar dus weer op terug.

In 2004 ging de afdeling kwaliteitszorg van de HBO-raad verder als het zelfstandige bureau Netherlands Quality Agency (NQA).  Een interessante ommezwaai, omdat ik uit een ambtelijke omgeving in een commerciële organisatie terecht kwam, waarbij de klant centraal kwam te staan. Voor NQA heb ik vele visitaties uitgevoerd: van conservatoria tot werktuigbouwkunde en van tweedegraads lerarenopleidingen tot opleiding tot fysiotherapeut. Per januari 2017 ben ik met pre-pensioen gegaan. Ik heb altijd veel plezier beleefd aan de begeleiding van panels bij visitaties daarom blijf ik de komende tijd voor NQA als externe auditor nog visitaties begeleiden.