Opleidingskeurmerk opleidingstrajecten

Naast volledige opleidingen beoordeelt NQA ook onderdelen van opleidingen, zoals minors, courses en tracks. Met een onderwijskeurmerk certificeert u deze opleidingstrajecten. Zo wekt u vertrouwen bij de doelgroep en kunt u werken aan continue kwaliteitsverbetering. NQA baseert haar beoordeling op landelijk geldende beoordelingskaders, uw eigen kwaliteitsnormen en de eisen die voortvloeien uit de externe verantwoording naar doelgroepen, stakeholders en subsidieverstrekkers.

Hoe ziet certificering van een opleidingstraject eruit?

  • NQA stelt samen met u het doel van de certificering vast. Ook worden de criteria voor toetsing opgesteld.
  • U wordt intensief begeleid. Zo voert NQA bijvoorbeeld een proefaudit uit of formuleert samen met u leerdoelen en procedures.
  • Een senior NQA-auditor en een deskundige voeren de beoordeling uit als deskaudit, meestal in combinatie met gesprekken binnen uw organisatie.
  • De auditor presenteert een rapport met bevindingen, overwegingen en conclusies per onderwerp. Is de beoordeling positief? Dan ontvangt u het onderwijskeurmerk.

Wilt u meer weten over certificering van een opleidingstraject? Neem contact op met Paul Thijssen.