EVC-procedures

Mensen kunnen hun werkervaring laten beoordelen om te laten vastleggen in een officieel ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat wordt afgegeven door een EVC-aanbieder die de eerder verworven competenties (EVC), de werkervaring, toetst via een EVC-procedure (beoordeling). Veel kandidaten gebruiken hun ervaringscertificaat om in aanmerking te komen voor vrijstellingen, zodat ze een verkort opleidingstraject kunnen volgen. Of om een certificaat direct te ‘verzilveren’ voor een diploma. Ook wordt het certificaat ingezet om door te stromen naar ander werk. Dat kan een andere functie zijn waaraan de werkgever eisen stelt, die met een ervaringscertificaat worden aangetoond. Het kan ook nieuw werk zijn waarbij een werkzoekende met een ervaringscertificaat aantoont over de nodige kennis en ervaring te beschikken.

Omdat de in- of doorstroom naar werk en/of het afgeven van vrijstellingen of een diploma moet kunnen uitgaan van betrouwbare ervaringscertificaten worden deze opgenomen in een register van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Dit kenniscentrum ziet toe op de kwaliteit van de Ervaringscertificaten en de EVC-aanbieders die deze afgeven. NQA is een door het Nationaal Kenniscentrum EVC erkende beoordelende organisatie en beoordeelt de kwaliteit van de EVC-aanbieders en de kwaliteit van de ervaringscertificaten. Een positieve beoordeling van NQA leidt tot een registratie in het register van het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Beoordeling EVC-aanbieder

NQA is door het Nationaal Kenniscentrum erkend als beoordelende organisatie. NQA beoordeelt EVC-aanbieders aan de hand van een EVC-code. Een EVC-aanbieder kan erkenning verkrijgen als zijn procedures voldoen aan de eisen in de code.

Per 1 mei aanstaande geldt een nieuwe code. NQA is nauw betrokken bij de ontwikkeling en afstemming over de kwaliteitscriteria die gelden voor aanbieders en certificaten.

Waarom kiest u voor NQA?

  • NQA is een erkende beoordelende organisatie.
  • Audits van NQA staan bekend om hun hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en validiteit.
  • Een audit bij NQA loopt gesmeerd van het begin tot het einde met korte doorlooptijden en afspraak is afspraak.
  • Auditoren hebben ruime ervaring in het op waarde schatten van beoordelingstrajecten en beoordelingsprocedures en zijn ervaren in het uitvoeren van EVC-procedures.

Hoe ziet een beoordelingstraject EVC-procedure eruit?

  • Aan de hand van de crebo-, croho- of branchestandaarden stelt NQA samen met u vast hoe de EVC-procedures worden onderzocht. Het onderzoek kan een deskaudit zijn, een beoordeling op locatie of een combinatie van die twee.
  • De auditor legt de resultaten vast in een rapportage.
  • Met dit rapport kan de EVC-aanbieder de EVC-procedures laten erkennen bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Wilt u meer weten over een EVC-procedure? Neem contact op met Merijn Snel.