Clustervisitatie en meta-analyse

In 2015 wordt de clustergewijze beoordeling verplicht.
Een clustervisitatie verbetert de onderlinge vergelijkbaarheid van visitatieoordelen doordat visitatiegroepen binnen het cluster door één panel worden beoordeeld. Dit panel kan na afloop van de individuele beoordelingen alle opleidingen binnen de visitatiegroep vergelijken, waardoor opleidingen binnen eenzelfde sector leren van elkaars resultaten. Ook biedt clusterbeoordeling mogelijkheden tot betere samenwerking binnen een onderwijssector.

Hoe ziet een clustervisitatie met een meta-analyse eruit?

  • In een voorbereidend overleg met de opleidingen stelt NQA specifieke aandachtspunten vast die voor de visitatiegroep van belang zijn.
  • Bij de samenstelling van het panel houdt NQA rekening met de wensen van de visitatiegroep.
  • NQA maakt een voorlopige meta-analyse en bespreekt deze met een deel van het panel en alle deelnemende opleidingen.
  • Uiteindelijk stelt NQA een definitieve meta-analyse op. Hierin staan vergelijkingen en analyses op basis van de kritische reflecties, de visitatierapporten en de vooraf benoemde specifieke onderwerpen. Naast best practices biedt de meta-analyse ook verbeterpunten en aanbevelingen.

Wilt u meer weten over een clustervisitatie van NQA? Neem contact op met Peter van Achteren.