Certificering interne auditproces

NQA beoordeelt en certificeert uw interne auditproces. Zo bent u zeker van de kwaliteit van uw eigen audits. Ook krijgt u inzicht in hoeverre uw audits een adequaat beeld opleveren van de onderwijskwaliteit. Met een certificaat versterkt u de rol van uw eigen beoordelingen zowel intern als extern. NQA gaat bij de beoordeling uit van het bestaande interne kwaliteitszorgkader, het geldende externe beoordelingskader en de ambities die de instelling heeft op dit gebied.

Hoe werkt certificering van het interne auditproces?

  • NQA stelt samen met u het doel van de certificering vast. Ook worden de criteria voor toetsing opgesteld.
  • Uw interne auditproces wordt beoordeeld via een desk-audit (gebaseerd op documentenonderzoek), door observaties en gesprekken of een combinatie daarvan.
  • De NQA-auditor stelt een adviesrapport op met bevindingen en aanbevelingen per onderwerp. Een tweede NQA-auditor beoordeelt dit advies. Is de beoordeling positief? Dan ontvangt u een certificaat.

Wilt u meer weten over certificering van uw auditproces? Neem contact op met Paul Thijssen.