• Hoe borgt de examencommissie de kwaliteit van de toetsing?

    NQA organiseert workshops voor examencommissies, waarin de borging van de kwaliteit van tentamens en examens centraal staat. Examencommissies leren op een compacte en handige manier invulling te geven aan de WHW-eisen ten aanzien van borging. Deelnemers krijgen meer inzicht in hoe de kwaliteit van het afstudeerniveau gegarandeerd kan worden en hoe externe deskundigen deze kwaliteit beoordelen.

  • Quickscan afstuderen

    NQA heeft een quickscan ontwikkeld die opleidingen en docenten helpt te bepalen of een aantal cruciale processen alsmede de uitvoering daarvan binnen de afstudeerfase adequaat zijn. In één dag krijgt u van twee ervaren auditoren een duidelijk beeld over de kwaliteit van uw afstudeerfase.

  • Managementadviesbureau QuatroSpect en onderwijsspecialist Netherlands Quality Agency (NQA) werken samen aan beter onderwijs

    Onderwijsinstellingen vinden het vaak erg lastig om de kwaliteit van hun dienstverlening op peil te houden. Ze raken steeds weer verstrikt in bureaucratische rompslomp, waarvoor iedereen en niemand zich verantwoordelijk voelt en die daarmee de ontwikkeling van organisaties in de weg staat. Met de methodiek en het online platform van QuatroSpect worden nu eigenaarschap en teamleren gestimuleerd, zodat zich een levende kwaliteitscultuur kan vormen, waarmee ook nog eens de accreditatielast wordt teruggedrongen.