• Training en begeleiding examencommissies

    NQA organiseert workshops voor examencommissies, waarin de borging van de kwaliteit van tentamens en examens centraal staat. Examencommissies leren op een compacte en handige manier invulling te geven aan de WHW-eisen ten aanzien van borging. Deelnemers krijgen meer inzicht in hoe de kwaliteit van het afstudeerniveau gegarandeerd kan worden en hoe externe deskundigen deze kwaliteit beoordelen.

  • Quickscan afstuderen

    NQA heeft een quickscan ontwikkeld waarmee opleidingen en docenten inzicht kunnen krijgen of een aantal cruciale processen alsmede de uitvoering daarvan binnen de afstudeerfase adequaat zijn. In één dag krijgt u van twee ervaren auditoren een duidelijk beeld over de kwaliteit van uw afstudeerfase.

  • Clustervisitatie en meta-analyse

    Bij een clustervisitatie worden meerdere opleidingen beoordeeld door één panel van deskundigen. Dit verbetert de onderlinge vergelijkbaarheid van visitatieoordelen. Het panel kan na afloop van de individuele beoordelingen alle opleidingen vergelijken, waardoor opleidingen binnen eenzelfde sector leren van elkaars resultaten. Door middel van een meta-analyse kunnen specifieke onderwerpen of best practices worden uitgelicht.